2017

DEN

DANSKE

CIRKUSPRIS

DEN DANSKE CIRKUSPRIS 2017

 

Prisuddelingen i 2017 fandt sted

 

onsdag den 9. august kl. 10.30

i Fægtesalen ved Cirkusmuseet i Hvidovre

 

under medvirken af kulturminister Mette Bock.

 

Ved prisuddelingen blev der ligesom sidste år uddelt Hædersprisen "Den Danske Cirkuspris", Årets Bedste Nummer og Årets Talentpris.

Derudover blev der også uddelt en ny pris i år, Indsatsprisen, der blev tildelt den politiker eller offentlige person, der havde gjort mest for cirkus i det forgangne år.

 

Alle prismodtagerne kan ses herunder.

PRISMODTAGERE 2017

HÆDERSPRISEN 2017

Søren Østergaard

ÅRETS BEDSTE NUMMER 2017

Rafaela Honden

De nominerede var:

  • Pierre Marchand, Cirkus Arena
  • Rafaela Honden, Cirkus Mascot
  • Duo Creative, Wallmans/Cirkusbygningen

ÅRETS TALENTPRIS 2017

AMoC - Akademiet for Moderne Cirkus

De nominerede var:

  • Charmaine Berdino, Cirkusland
  • Francesco Fratellini, Cirkus Arli
  • AMoC - Akademiet for Moderne Cirkus

INDSATSPRISEN 2017

Bertel Haarder

 

Hædersprisen

Hædersprisen, som ledsages af et engangsbeløb på 10.000 kr. samt et maleri udført af den internationalt anerkendte danske maler Viggo Salting, uddeles til en person som anerkendelse af dennes særlig fortjenstfulde indsats til fremme af cirkuskunsten i Danmark. Hædersprisen kan kun modtages en gang. Der foretages ikke nomineringer til denne pris.

 

Årets Talentpris

Talentprisen uddeles fortrinsvis til en yngre artist. Ved vurderingen ser bestyrelsen på artistens særlige talent, herunder evne til stærk personlig udstråling og artistisk vovemod. Talentprisen består af et diplom samt et engangsbeløb på 10.000 kr. For at komme i betragtning til en nominering skal artisten have optrådt i Danmark i perioden siden sidste prisuddeling. Talentprisen kan kun modtages en gang.

 

Årets Bedste Nummer

Prisen til årets bedste nummer uddeles til det artistnummer, som efter bestyrelsens opfattelse er årets bedste. Prisen består af et diplom samt et engangsbeløb på 1.000 Euro. For at komme i betragtning til en nominering skal artisten/artisttruppen have optrådt i Danmark i perioden siden sidste prisuddeling.

 

Indsatsprisen

I 2017 uddeles også, efter forslag fra Cirkusdirektørforeningen, en ny pris, indsatsprisen. ”Vi synes også der skal være en pris til den politiker eller offentlige person, der har gjort mest for cirkus i det forgangne år,” siger Cirkusdirektørforeningens formand Martin Arli. Prisen, som ikke ledsages af et kontantbeløb, består i et maleri udført af kunsteneren Viggo Salting, som også har skabt det lidt større maleri, som ledsager Den Danske Cirkuspris, samt prisens logo.