2016

DEN DANSKE CIRKUSPRIS 2016

 

Prisuddelingen i 2016 fandt sted

 

tirsdag den 23. august kl. 13.00

i Fægtesalen ved Cirkusmuseet i Hvidovre

 

under medvirken af kulturminister Bertel Haarder.

 

 

Der blev i år uddelt 3 priser: Hædersprisen (”Den Danske Cirkuspris”), en talentpris samt en pris til årets bedste nummer.

 

SE NAVNENE PÅ ÅRETS PRISMODTAGERE HER

Hædersprisen

Hædersprisen, som ledsages af et engangsbeløb på 10.000 kr., et rejsegavekort samt et maleri udført af den internationalt anerkendte danske maler Viggo Salting, uddeles til en person som anerkendelse af dennes særlig fortjenstfulde indsats til fremme af cirkuskunsten i Danmark. Hædersprisen kan kun modtages en gang. Der foretages ikke nomineringer til denne pris.

Årets Talentpris

Talentprisen uddeles fortrinsvis til en yngre artist. Ved vurderingen ser bestyrelsen på artistens særlige talent, herunder evne til stærk personlig udstråling og artistisk vovemod. Talentprisen består af et diplom samt et engangsbeløb på 10.000 kr. For at komme i betragtning til en nominering skal artisten have optrådt i Danmark i perioden siden sidste prisuddeling (for uddelingen i 2016 i nævnte kalenderår). Talentprisen kan kun modtages en gang.

Årets Bedste Nummer

Prisen til årets bedste nummer uddeles til det artistnummer, som efter bestyrelsens opfattelse er årets bedste. Prisen består af et diplom samt et engangsbeløb på 1.000 Euro. For at komme i betragtning til en nominering skal artisten/artisttruppen have optrådt i Danmark i perioden siden sidste prisuddeling (for uddelingen i 2016 i nævnte kalenderår).