2023

DEN DANSKE CIRKUSPRIS 2023


Prisuddelingen 2023 finder sted


mandag d. 21. august kl. 13.00

i Fægtesalen ved Cirkusmuseet i Hvidovre


under medvirken af kulturminister Jakob Engel-Schmidt.


Følgende priser bliver uddelt: Hædersprisen "Den Danske Cirkuspris", Årets Bedste Nummer, Årets Talentpris og Indsatsprisen.


Læs mere om priserne samt se sidste års prismodtagere herunder.


Hædersprisen

Hædersprisen, som ledsages af et maleri udført af den internationalt anerkendte danske maler Viggo Salting, uddeles til en person som anerkendelse af dennes særlig fortjenstfulde indsats til fremme af cirkuskunsten i Danmark. Hædersprisen kan kun modtages en gang. Der foretages ikke nomineringer til denne pris.


Årets Talentpris

Talentprisen uddeles fortrinsvis til en yngre artist. Ved vurderingen ser bestyrelsen på artistens særlige talent, herunder evne til stærk personlig udstråling og artistisk vovemod. For at komme i betragtning til en nominering skal artisten have optrådt i Danmark i perioden siden sidste prisuddeling. Talentprisen kan kun modtages en gang.


Årets Bedste Nummer

Prisen til årets bedste nummer uddeles til det artistnummer, som efter bestyrelsens opfattelse er årets bedste. For at komme i betragtning til en nominering skal artisten/artisttruppen have optrådt i Danmark i perioden siden sidste prisuddeling.


Indsatsprisen

I 2017 blev der, efter forslag fra Cirkusdirektørforeningen, uddelt en ny pris, indsatsprisen. ”Vi synes også der skal være en pris til den politiker eller offentlige person, der har gjort mest for cirkus i det forgangne år,” sagde Cirkusdirektørforeningens formand Martin Arli. Prisen, som ikke ledsages af et kontantbeløb, består af et maleri udført af kunsteneren Viggo Salting, som også har skabt det lidt større maleri, som ledsager Den Danske Cirkuspris, samt prisens logo.

SIDSTE ÅRS PRISMODTAGERE

Nedenfor kan du se, hvem der modtog årets cirkuspriser ved prisuddelingen mandag d. 15. august 2022 i Fægtesalen ved Cirkusmusset i Hvidovre.

Hædersprisen 2022

Katja Schumann

Katja er datter af Max og Vivi Schumann. 10 år gammel fik hun sin debut i Cirkus Schumann i Cirkusbygningen i København, hvor hun optrådte som ballerina til hest. I de følgende år oplevede manhende sammen med øvrige medlemmer af Schumann-familien med skoleridt og frihedsdressur. Da Cirkus Schumann stoppede i Cirkusbygningen efter sæson 1969, optrådte Katja Schumann i en række andre cirkusover hele verden. I 2015 købte Katja Schumann en nedlagt landbrugsejendom uden for Løkken, hvor hun sammen med Luffe Bøgh har skabt en imponerende cirkusgård med fokus på dyr.


Foto: Jacob Boas Leitisstein

Årets Talentpris 2022

Francesco Fratellini

De nominerede til prisen var:

  • Francesco Fratellini, Cirkus Arli
  • Karel "Kaya" Janacek, Cirkus Baldoni
  • Duo Vilja, Zirkus Nemo


Foto: Jacob Boas Leitisstein

Årets Bedste Nummer 2022

Leosvel & Diosmani

De nominerede til prisen var:

  • Leosvel & Diosmani, Zirkus Nemo
  • Line Carol, Cirkus Baldoni
  • Duo Costache, Cirkus Arena


Foto: Jacob Boas Leitisstein

Indsatsprisen 2022

Anders Kronborg

Cirkusdirektørforeningens formand Martin Arli overrakte Indsatsprisen til folketingsmedlem Anders Kronborg. Prisen går til den politiker eller offentlige person, der har gjort mest for cirkus i det forgangne år. Anders Kronborg, som i sin tid var med til at starte et børne- og ungdomscirkus i Esbjerg, har altid talt cirkus sag, både i forbindelse med arbejdet i Folketinget og i medierne.


Foto: Jacob Boas Leitisstein

Særpris - sponsoreret af Diana Benneweis 

Line Carol

Line Carol er så at sige opvokset i Cirkusbygningen i København, hvor hendes forældre Toto og Norah Chabri i mange år optrådte med deres klovneentreer. Sin egen artistdebut fik hun i 1984, hvor hun ganske som hos Baldoni i år indledte sin jonglørnummer med en formidabel trommesolo. Siden har hun udvikletnummeret, som hun i dag viser med bistand af ægtefællen Stefan Platskov. Hun har en formidabeludstråling, og der er aften efter aften kæmpe bifald, når hun slutter sin entre med ved hjælp af bolde atspille på klaver.


Foto: Jacob Boas Leitisstein

Legat - Fonden efter Nelly Jane Benneweis

Rasmine Tomasevic-Olsen

I forbindelse med prisoverrækkelsen gav Fonden efter Nelly Jane Benneweis et legat på 10.000 kr. til den 13 år gamle trapezartist Rasmine Tomasevic-Olsen i anerkendelse af Rasmines interesse og talent samt som en tilskyndelse til Rasmine til at fortsætte med at dygtiggøre sig som cirkusartist. Rasmine har været elev på Det Kongelige Teaters balletskole, været tilknyttet Cirkusmuseets cirkusskole, været både træner og elev på Cirkusfabrikken på Mors og har i sommeren i år optrådt hos Cirkus Trapez.


Foto: Jacob Boas Leitisstein